Zásady ochrany osobních údajů

informace ke kontaktnímu formuláři

Totožnost správce – společnosti KUDASAI s.r.o.:

Společnost KUDASAI s.r.o., se sídlem Praha, Dlouhá 16, PSC 110 0, ICO: 04670647, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251861

Kontaktní údaje společnosti KUDASAI s.r.o.:

Jméno kontaktní osoby: Michal Keleši
e-mail: kelesi@uklidovesluzbyvpraze.cz 
telefon: +420 776 888 031

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail

Účely zpracování:

 • Jednání o uzavření smlouvy a související úkony a komunikace
 • Oprávněný zájem společnosti KUDASAI s.r.o., zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv

Právní základ zpracování:

Provedení opatření směřujících k uzavření smlouvy na žádost zákazníka

Kategorie příjemců osobních údajů:

Společnost KUDASAI s.r.o. může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména své dodavatele / obchodní partnery a odborné poradce.

Doba zpracování:

Společnost KUDASAI s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání jednání a komunikace ohledně uzavření smlouvy a po dobu tří (3) let po jejich ukončení.

Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů
 • právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Podrobnější informace můžou být zákazníkovi poskytnuty na základě jeho žádosti.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ — UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Totožnost správce – společnosti KUDASAI s.r.o.:

Společnost KUDASAI s.r.o., se sídlem Praha, Dlouhá 16, PSC 110 0, ICO: 04670647, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251861

Kontaktní údaje společnosti KUDASAI s.r.o.:

Jméno kontaktní osoby: Michal Keleši
e-mail: kelesi@uklidovesluzbyvpraze.cz 
telefon: +420 776 888 031

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail

Účely zpracování:

 • Vedení agendy v rámci výběrového nebo přijímacího řízení s cílem uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
 • Oprávněný zájem společnosti KUDASAI s.r.o., zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv

Právní základ zpracování:

Provedení opatření směřujících k uzavření smlouvy/dohody na žádost uchazeče

Kategorie příjemců osobních údajů:

Společnost KUDASAI s.r.o. může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména své dodavatele / obchodní partnery a odborné poradce.

Doba zpracování:

Společnost KUDASAI s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání jednání a komunikace ohledně uzavření smlouvy a po dobu tří (3) let po jejich ukončení.

Práva uchazeče o zaměstnání v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů
 • právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Podrobnější informace můžou být uchazeči poskytnuty na základě jeho žádosti.